Roulette: Martingale – vattentätt eller inte?

Martingale Roulette - tätt eller inte?Gjorde en intressant simulering kring Martingale-taktiken:

* Europeisk Roulette med enkel 0. (18/37 att vinna på röd/svart)
* Första spin är 1$ på svart
* Martingale bets – dubblar bettet efter varje förlust, bettar 1$ efter varje vinst
* Börja med en 1,000,000$ bankrulle (en miljon bets)
* Om vi inte har tillräckligt för att dubbla bettet efter en förlust så bettar vi allt.
* Vi spelar 1000 spins om dagen.
* Vi spelar tills vi går bankrutt.
* I detta exempel accepterar huset vilken insats som helst. Det högsta bettet finns noterat.

Efter 100 simuleringar:

Kortaste tiden att gå bankrutt var 9.5 dagar.
Den längsta tiden innan vi gick bankrutt var 31962 dagar. (87 år)
Medellivslängden för bankrullen var 2506 dagar.
Det högsta bettet som gjordes var 7.48 miljoner dollar (efter 23 förluster i rad)
Det mesta vi någonsin var plus var 14.9 miljoner dollar.

Sedan gjorde jag ett yterligare försök där vi startade med 1000 bets(istället för en miljon, för att se hur det ändras.
Jag antar att det här är ett mycket mer realistiskt scenario än att börja med en miljon bets eftersom ingen någonsin skulle
spela för 1$ om de hade en miljon dollar i bankrulle

Efter 1000 simuleringar:

Kortaste tiden att gå bankrutt var 0.1 dagar. (100 spins)
Den längsta tiden innan vi gick bankrutt var 160 dagar.
Medellivslängden för bankrullen var 5.5 dagar.
Det högsta bettet som gjordes var 32 768$ (efter 15 förluster i rad)
Det mesta vi någonsin var plus var 72 841$.